YARIBODUR ŞEFTALİ NEKTARİN GxN ANAÇLARI ANAÇLARI


YARIBODUR ŞEFTALİ NEKTARİN GxN ANAÇLARI ANAÇLARI

Myrobalan x P.Persica x P. Dulce türlerinin melezlenmesi ile elde edilmiş olup 3 önemli GN anacı ticari olarak üretilmektedir. En önemli GN anaçları; GN 15 (Garnem); GN 22 (Felinem) ve GN 9 anaçlarıdır.Garnem anacı en yaygın kullanılan GN anacıdır.GF 677 anacı taban suyu yüksek, drenajı iyi olmayan topraklarda asfeksi (kök boğulması) nedeniyle kurumakta, GN anaçları ise Myrobalan (erik) geni taşıdığı için ağır topraklara da uyum sağlamaktadır.Kök ur nematoduna dayanıklıdır. Kuvvetli gelişen, toprağa bağlanması iyi olan bir anaçtır. Şeftali, nektarin, erik ve badem çeşitleri için anaç olarak kullanılmaktadır.